Ekologiska livsmedel för ett hälsosammare liv

Ekologiska livsmedel har under de senaste åren gått från att vara en nischmarknad till att bli en växande trend inom livsmedelsindustrin. Men vad innebär det egentligen att maten är ekologisk? Kort sagt, ekologisk produktion fokuserar på hållbarhet, djurens välfärd, minimering av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, samt att främja biologisk mångfald. När du väljer ekologiska produkter…